Jerome Klapka Jerome

Jerome Klapka Jerome

Narodil se roku 1859 ve Walsallu, Staffordshire. Jeho otec byl laický kazatel Jerome Clapp Jerome. Jméno ovšem nemělo se jménem Klapka žádnou souvislost.
V Anglii žil v té době v exilu maďarský revolucionář, generál vynikajících schopností vojevůdcovských. György Klapka (mezi jehož předky byl patrně nějaký Čech). S ním se rodina Jeromova do té míry spřátelila, že na jeho počest dala svému synovi toto neanglicky znějící jméno.
V roce 1889 přinesl Jerome do redakce časopisu Home Chimes rukopis s titulem The Story of the Thames. Měl to být průvodce po dolním toku Temže připomínající historické události na jejích březích. Redaktorovi se rukopis líbil, doporučil však autorovi, aby historické pasáže zkrátil a aby se mnohem více věnoval veselým příhodám, vzpomínkám a vyprávění tří veslařů. Jerome poslechl, a tak pod novým titulem Three Men in a Boat to Say Nothing of the Dog začal vycházet příběh, který autora okamžitě proslavil. Časopisecký seriál se brzy proměnil v knihu, která se jen v Anglii do dnešních dnů dočkala stovky vydání a byla přeložena snad do všech světových jazyků.

AudioStory © 1991-2018

Partneři: Nakladatelství Argo | Nakladatelství Vyšehrad | Nakladatelství Portál | Deník Knihy

Stránky: Miroslav Hařovský